Репортажи, интервюта, размисли, видели бял свят на страниците на вестниците "Поглед", "Класа",
"Новинар", "Дром Дромендар", "Седем", списанията "О Рома" и "Обектив".
Тук е мястото да благодаря на Валери Найденов, който ми даде шанс.

вторник, 3 юни 2014 г.

ТИТи идваш с болката,
със самотата,
с мъката голяма
в гърдите ми
стаена.
А сега стоиш измамно
примирена,
жалка…
И нямаш цвят
и мирис нямаш,
и си толкоз малка 
в този свят,
а сякаш
като стомана си
калена.
И чиста си
като водата,
като въздуха
прозрачна,
мощна -
като светлината,
волна -
като свободата…
Повикам ли те,
мигом идваш горда,
дори неканена пристъпваш…
И сега стоиш 
измамно примирена,
изчакваш търпеливо
в тишината, 
да ме изслушаш,
да излея си душата.
Глава да вдигна,
леко да премигна,
а ти спокойна,
да се отрониш - 
мокра, наедряла, знойна…
Ти,

Сълзата.

май 2014